شبکه انديشمندان قم
Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 34456
تاریخ انتشار : 6 مهر 1392 8:36
تعداد بازدید : 34493

موضوعات پیشنهادی تحقیق درس تاریخ انقلاب اسلامی ایران

لطفا به نکات ذیل دقت فرمایید
ــ کپی برداری از صفحات اینترنت بدون ذکر مأخذ قابل قبول نمی باشد؛
ــ نوشتن فهرست همراه با مقدمه ضروری است؛
ــ ذکر منابع مورد استفاده در انتهای تحقیق ( چنانچه به منبعی اشاره شود که از آن در تحقیق استفاده نشده باشد ، به تحقیق نمره ای تعلق نخواهد گرفت )؛
ــ صفحه بندی و رعایت نکات ادبی و دستوری در تحقیق ارائه شده لازم است؛

موضوعات جهت تحقیق پیرامون تاریخ سیاسی معاصر و انقلاب اسلامی ایران :


1. بررسی نقش مردم و علما در لغو امتیاز قرارداد رویتر
2. بررسی قیام مردم ایران علیه امتاز تنباکو ( رژی )
3. بررسی نقش علما بخصوص مرحوم میرزای شیرازی ( ره ) در لغو امتیاز تنباکو
4. بررسی نقش مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی ( ره ) در نهضت های اصلاحی
5. بررسی نقش علمای نجف در نهضت مشروطیت
6. بررسی نقش علمای تهران در نهضت مشروطیت
7. بررسی نقش علمای تبریز در نهضت مشروطیت
8. بررسی نقش شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری ( ره ) در نهضت مشروطۀ مشروعه
9. بررسی تاریخی صدورفرمان مشروطیت و تصویب اولین قانون اساسی ایران
10. بررسی نقش و جایگاه روشنفکران در نهضت مشروطیت
11. بررسی تاریخی استبداد صغیر و به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی
12. بررسی قرارداد ننگین 1919 و پیامدهای ناشی ازآن
13. بررسی نقش و جایگاه شهید آیت الله سید حسن مدرس ( ره )درمبارزه با استبداد و دوران سیاه رضاخان
14. بررسی قیام شهید شیخ محمد خیابانی ( ره )
15. بررسی قیام جنگل و نقش برجستۀ شهید میرزا کوچک خان جنگلی ( ره )
16 . بررسی علل و انگیزه های وقوع کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 سید ضیاء و رضاخان
17.بررسی اجمالی اوضاع سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ایران به هنگام وقوع جنگهای جهانی اول و دوم
18. بررسی اجمالی ایجاد جمهوری به سبک رضاخانی و علت شکست آن
19. بررسی اجمالی خلع احمدشاه و انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی
20. بررسی فاجعۀ خونین مسجد گوهرشاد و قیام مردم برعلیه مسألۀ کشف حجاب
21.بررسی اجمالی دولتهای دوران پهلوی اول
22. بررسی روابط ایران و انگلیس در دوران رضاخان
23.روابط ایران و روسیه در دوران رضاخان
24. روانشناسی شخصیت رضاخان
25.بررسی احزاب و گروههای سیاسی و ملی ، مذهبی دردوران رضاخان
26.بررسی مطبوعات دردوران رضاخان
27.بررسی رابطۀ علما با حکومت رضاخان
28. بررسی دین ستیزی در دوران پهلوی اول
29.بررسی ظلم ها و ستمهای دوران سیاه رضاخان نسبت به مردم
30.بررسی قراردادهای نفتی دوران پهلوی اول
31.علل سقوط حکومت رضا خان در شهریور1320 و انتقال سلطنت به پهلوی دوم
32.بررسی روانشناسی شخصیت محمد رضا شاه از قدرت تا سقوط
33.بررسی قراردادهای نفتی دوران پهلوی دوم
34. بررسی روند شکل گیری جنبش دانشجویی در ایران
35. بررسی تحرکات جنبش دانشجویی در دهۀ 1330 بخصوص نهضت ملی شدن صنعت نفت
36. بررسی جنبش دانشجویی در دهۀ 1340
37. بررسی جنبش دانشجویی در دهۀ 1350
38. بررسی روند شکل گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت و علل شکست آن
39. نقش مردم و روحانیت در نهضت ملی شدن صنعت نفت
40. نقش احزاب و گروههای سیاسی در نهضت ملی شدن صنعت نفت
41. بررسی نقش مرحوم آیت الله کاشانی ( ره ) در مبارزات دهۀ 1330 و نهضت ملی شدن صنعت نفت
42. بررسی نقش  دکتر محمد مصدق در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت و تاثیر وی در شکست نهضت
43. بررسی روابط  آیت الله کاشانی و مرحوم دکتر مصدق ازآغاز تا فرجام
44. بررسی نقش فدائیان اسلام بخصوص شهید نواب صفوی ( ره ) دردوران مبارزات مردمی و نهضت ملی شدن صنعت نفت
45.بررسی علل ترورهای صورت گرفته توسط فدائیان اسلام
47. بررسی نقش مرحوم آیت الله العظمی بروجردی ( ره ) در دوران پهلوی اول و دوم
48. بررسی نقش علما و مردم در مقابله با تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی
48. بررسی اجمالی قیام خونین پانزدهم خرداد 1342 و نقش مردم و گروههای ملی ، مذهبی دراین خصوص
50. علل و انگیزۀ قیام امام خمینی ( ره ) از آغاز نهضت تا پیروزی آن
51. حکومت و سلطنت از دیدگاه امام خمینی ( ره )
52. بررسی مبارزات جنبش دانشجویی درخارج از کشور
53.بررسی فسادفرهنگی ،اجتماعی ، اقتصادی در دوران پهلوی دوم
54.بررسی مسائل سیاسی ، اجتماعی دوران پهلوی دوم
55. بررسی علل تأسیس ساواک و انحلال آن
56. بررسی اجمالی رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم د ردوران پهلوی دوم
57. بررسی فساد اخلاقی و اقتصادی خاندان پهلوی و درباریان
58. بررسی روابط سیاسی ، اقتصادی دوران پهلوی دوم با سایر کشورها
59. بررسی روابط ایران و اسرائیل در دوران پهلوی دوم
60. بررسی روابط ایران و آمریکا در دوران شاه
61. بررسی جایگاه و نقش شهید آیت الله شیخ حسین غفاری در انقلاب اسلامی
62. بررسی جایگاه و نقش شهید آیت الله سعیدی ( ره ) در انقلاب اسلامی
63. بررسی جایگاه ، مبارزات و نقش مرحوم آیت الله طالقانی ( ره ) در انقلاب اسلامی
64. بررسی مبارزات و نقش مرحوم دکتر علی شریعتی در انقلاب اسلامی
65. بررسی نقش علماء و مراجع معظم تقلید در انقلاب اسلامی
66. بررسی نقش و جایگاه شهید آیت الله مرتضی مطهری ( ره ) در انقلاب اسلامی
67. بررسی اجمالی علل ترور حسنعلی منصور در سال 1343
68. بررسی نقش و جایگاه احزاب و گروههای ملی ، مذهبی در انقلاب اسلامی
69. بررسی احزاب وابسته به حکومت در دوران شاه
70. بررسی روند تشکیل و انحلال حزب رستاخیز ایران
71. بررسی مطبوعات وابسته در عصر پهلوی دوم
72. بررسی نقش دانشگاه در انقلاب اسلامی
73.بررسی نقش مساجد درانقلاب اسلامی
74. بررسی نقش عامۀ مردم در پیروزی انقلاب اسلامی
75. بررسی نقش مدارس و دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی
76. بررسی ایجاد و انگیزۀ انقلاب اسلامی در ایران
77. آیا انقلاب اسلامی به اهداف خود رسید ؟
78. چالش ها ، فرصت ها و تهدیدهای انقلاب اسلامی
79. بررسی شعارهای مطرح شده در دوران پیروزی انقلاب اسلامی
80. بررسی اجمالی مهمترین رویدادها و وقایع دوران پیروزی انقلاب اسلامی (از خردادماه 1356 تا 29 اسفند 1357 )
81. بررسی ایجاد و انگیزۀ انقلاب ها در جهان
82. بررسی انقلابهای اسلامی در دوران معاصر
83. مقایسۀ اجمالی انقلاب اسلامی با نهضت مشروطیت
84. مقایسۀ اجمالی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب های مهم جهان
85. مقایسۀ اجمالی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب الجزایر
86 .مقایسۀ اجمالی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب روسیّه
87.مقایسۀ اجمالی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب فرانسه
88.مقایسۀ اجمالی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب کوبا
89.مقایسۀ اجمالی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب چین
90.مقایسۀ اجمالی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب ویتنام
91.مقایسۀ اجمالی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب نیکاراگوئه
92. بررسی روند تشکیل و  شکل گیری شوراي انقلاب
93.برگزاری رفراندم تائید حكومت جمهوری اسلامی در 12 فروردین 1358.
94. تشكیل اولین انتخابات خبرگان قانون اساسی و تدوین قانون اساسی ایران.
95.حضور گسترده مردم انقلابی ایران و رای بالای مثبت آنها به قانون اساسی جمهوری اسلامی.
96.تسخیر لانه جاسوسی آمریكا توسط دانشجویان خط امام در روز 13 آبان.
97.استعفای دولت لیبرالی مهندس بازرگان.
98.برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری كه منجر به انتخاب بنی صدر گردید.
99.ترور استاد شهید مرتضی مطهری توسط گروه فرقان.
100.جنگ تحمیلی و دفاع مقدس
101. شروع توطئه‌های آمریكا ، منافقین و ضد انقلاب.
102.آشکار شدن خیانتهای بنی‌صدر و منافقین 30 خرداد 1360، طرح عدم كفایت سیاسی بنی ‌صدر.
103. ترور حضرت‌آیت ا... خامنه‌ای امام جمعه تهران توسط منافقین.
104.بررسی شخصیت و نقش شهید بهشتی در پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت آن
105.انفجار در دفتر مركزی حزب جمهوری اسلامی.
106. به شهادت رسیدن رجایی و باهنر .
107. شهادت ائمه جمعه .   
108. بررسی روند تشکیل و  شکل گیری نهاد هاي انقلاب
109. آشوب هاي داخلي و نقش امام در خنثی سازی آنها
110. بررسی تحولات جنگ تحميلي
111. تحولات دهه دوم انقلاب اسلامی ایران
112. تحولات دهه سوم انقلاب امی ایران
113. بررسی اتاق فکر فتنه و ارتباط با جنبش سبز
114. جنگ نرم و فتنه سال 88
115. دستاوردهای انقلاب اسلامی
116. تاثیرات انقلاب اسلامی
117. آسیب شناسی انقلاب اسلامی
118. انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی
119. جمهوری اسلامی و فرایند هسته ای شدن
120. جمهوری اسلامی و تحریم ها
121.انتخابات ریاست جمهوری 92
122. شیوه های تبلیغ در ایام دهه فجر
123. چگونگی ورود طلاب و رحانیون در انتخابات
124. بایسته های موضع گیری های سیاسی
125. شیوه های الگو دهی زندگی امام خمینی(ره)
126. شاخصه های خواص و تاثیر آنها در روند پیشرفت انقلاب اسلامی
127. ریزش ها و رویش های انقلاب اسلامی
128.شاخصه های اصول گرایی
129. شاخصه های جبهه خودی
130. عوامل موثر در انحراف خواص
131. روش های مصون سازی جوانان در برابر شبهات سیاسی
132. آسیب شناسی انقلاب اسلامی و راهکارها
133. روش های بصیرت بخش
134. نقش روحانیت در زمینه سازی انقلاب اسلامی ایران
135. دستاوردهاي فکری و فرهنگی نظام مقدس انقلاب اسلامي


صورت بندی و آرایش جریانات سیاسی ایران در پاسخ به این سوالات (باچه زمانی؟ مرامنامه؟ چه کسانی؟ چگونه؟ منظور، چگونگی عملکرد است . چرا چنین عمل کردند ؟  عملکردشان را چگونه ارزیابی می کنید؟ هم اکنون چگونه هستند ؟)


136.    سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
137.    باند مهدی هاشمی وجریان عزل منتظری
138.    دفترتحکیم وحدت  
139.    بررسی مجمع روحانیون
140.    جامعه روحانیت
141.    هئیت مؤتلفه
142.    نهضت آزادی
143.    ملی مذهبی
144.    کارگزاران سازندگی
145.    مشارکت
146.    حلقه کیان
147.    گروههای جبهه دوم خرداد و اصلاح طلبان
148.    گروههای اصول گرا
149.    جبهه پایداری
150.    جبهه خودی و غیر خودی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :